Pro Silva Bosbeheer (Nederlands) - PDF

infops-nl-def-1
Gratuit
Temporairement épuisé

 

DOWNLOADEN PDF 0reader icon special

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding

1.1 Pro Silva bosbeheer

1.2 Waarom deze uitgave over Pro Silva bosbeheer?

1.3 Doel van deze uitgave

2 Aanbevolen beheermaatregelen

2.1 Maatregel 1: Beheer van ongelijkvormig hooghout gericht op gemengd bos

2.1.1 Ongelijkvormig hooghout

2.1.2 Oogstcyclus en oogsthoeveelheid

2.1.3 Opstandsstructuur in ongelijkvormig hooghout

2.1.4 De soortenmenging

2.2 Maatregel 2: Optimaal grondvlak voor ecosysteem functioneren

2.2.1 Optimale staande voorraad

2.2.2 Opmerkingen over het grondvlak

2.3 Maatregel 3: Oogst van zware bomen met doeldiameter en dunning van kleinere bomen

2.3.1 Doeldiameter en oogstvolume

2.3.2 Algemene blesregels voor selectieve oogst

2.4 Maatregel 4: Natuurlijke verjonging zonder verlies van oogstpotentieel; gebruik van diversiteit in natuurlijke verjonging

2.4.1 Natuurlijke verjonging bij diffuus licht

2.4.2 Diffuus licht onder het kronendak

2.5 Maatregel 5: Spontane bosontwikkeling en bossuccessie

2.6 Maatregel 6: Zaailingen onder scherm stimuleren, bevorderen van natuurlijke takreiniging en ontwikkeling van kwaliteit

2.7 Maatregel 7: Stimulering van zeldzame inheemse soorten

2.8 Maatregel 8: Productie gericht op zaaghout van hoge kwaliteit

2.8.1 De verschillende modellen voor kwaliteitshout

2.8.2 Verkoop van zwaar hout

2.9 Maatregel 9: Waardevolle bomen ruimte en aandacht geven om hun ontwikkeling te waarborgen

2.10 Maatregel 10: Evenwicht tussen bos en wild om verjonging en het voortbestaan van inheemse bossoorten te waarborgen en te herstellen

3 Verantwoord bosbeheer

4 Uitzonderingsmaatregelen en omvormingsbeheer

4.1 Wildweides en bijvoeren

4.2 Aanvullende aanplant in groepen onder scherm

4.3 Omvorming naar gemengde, ongelijkjarige opstanden

5 Conclusies

6 Verdere literatuur