Pro Silva Bosbeheer (Nederlands)

0,00 € 0,00 €
PDF DOWNLOADEN Inhoudsopgave VOORWOORD 1 INLEIDING • Pro Silva bosbeheer • Waarom deze uitgave over Pro Silva bosbeheer? • Doel van deze uitgave 2 AANBEVOLEN BEHEERMAATREGELENMaatregel 1: Beheer van ongelijkvormig hooghout gericht op gemengd bos - Ongelijkvormig hooghout - Oogstcyclus en oogsthoeveelheid - Opstandsstructuur in ongelijkvormig hooghout - De soortenmenging • Maatregel 2: Optimaal grondvlak voor ecosysteem functioneren - Optimale staande voorraad - Opmerkingen over het grondvlak • Maatregel 3: Oogst van zware bomen met doeldiameter en dunning van kleinere bomen - Doeldiameter en oogstvolume - Algemene blesregels voor selectieve oogst • Maatregel 4: Natuurlijke verjonging zonder verlies van oogstpotentieel; gebruik van diversiteit in natuurlijke verjonging - Natuurlijke verjonging bij diffuus licht - Diffuus licht onder het kronendak • Maatregel 5: Spontane bosontwikkeling en bossuccessie • Maatregel 6: Zaailingen onder scherm stimuleren, bevorderen van natuurlijke takreiniging en ontwikkeling van kwaliteit • Maatregel 7: Stimulering van zeldzame inheemse soorten • Maatregel 8: Productie gericht op zaaghout van hoge kwaliteit - De verschillende modellen voor kwaliteitshout - Verkoop van zwaar hout • Maatregel 9: Waardevolle bomen ruimte en aandacht geven om hun ontwikkeling te waarborgen • Maatregel 10: Evenwicht tussen bos en wild om verjonging en het voortbestaan van inheemse bossoorten te waarborgen en te herstellen 3 VERANTWOORD BOSBEHEER 4 UITZONDERINGSMAATREGELEN EN OMVORMINGSBEHEER - Wildweides en bijvoeren - Aanvullende aanplant in groepen onder scherm - Omvorming naar gemengde, ongelijkjarige opstanden 5 CONCLUSIES 6 VERDERE LITERATUUR

Produits similaires